Despre noi

Calitate, eficienta, promptitudine.

 Profil activitate

MARCA Telecom este o societate cu capital integral privat românesc înfiintatã în ianuarie 1999 ce si-a propus încã de la început sã devinã un important furnizor de solutii si un partener de încredere pe piata româneascã pentru firmele ce activeazã în sectorul comercial, industrial si de servicii.

            Prin integrarea diferitelor subsisteme de instalatii electrice, de automatizãri, si de telecomunicatii si punând în valoare competentele tehnice ale unei echipe tinere si dinamice de specialisti, societatea a devenit capabilã sã furnizeze toate componentele infrastructurii de instalatii electrice interioare si exterioare de joasa tensiune  si  de curenti slabi într-un sistem complex, flexibil si bine structurat, capabil sã rãspundã nevoilor unei largi categorii de afaceri, de la spatii de birouri si comerciale de mari dimensiuni, la spatii industriale de productie si depozitare, sau serviciilor publice ale administratiei locale.

Printre clientii nostri se numãrã importante firme din domeniul comercial, industrial sau de servicii, dar si regii autonome si autoritãti publice.

Preocupatã în permanentã de calitatea serviciilor si echipamentelor livrate clientilor, în anul 2002 societatea a introdus un Sistem de management al calitãtii.

S.C. MARCA TELECOM S.R.L. a adoptat un sistem de management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională flexibil, care în acelaşi timp, respectă cerinţele standardelor de referinţă SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR ISO 45001:2018. Acest sistem este aplicabil în toată organizaţia şi este respectat de întregul personal.

 Oferim soluţii profesionale pentru:

Proiectare, instalare si intretinere sisteme de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

Proiectare, instalare si intretinere instalatii de limitare si stingere a incendiilor

Instalatii electrice

Proiectare si instalare sisteme securitate

Control acces | Control trafic | Interfonie-videointerfonie

Parteneri: